Zespół średniowiecznych fortyfikacji obronnych w Strzelcach Krajeńskich

Zespół średniowiecznych fortyfikacji obronnych w Strzelcach Krajeńskich. W skład zespołu wchodzą miejskie mury obronne, Brama Młyńska i Baszta Więzienna. Średniowieczny zespół fortyfikacji obronnych w Strzelcach jest jednym z najlepiej zachowanych w Polsce. Strzelce już po lokacji średniowiecznego miasta, w latach 1272-1290, otoczono murami obronnymi z nieobrobionego kamienia polnego. Do dnia dzisiejszego przetrwał mur długości 1640 m z zachowanymi 36. basztami łupinowymi. Brama Młyńska jedna z dwóch istniejących niegdyś bram miejskich. Wybudowana została w pierwszej połowie XV wieku. Stanowi element średniowiecznego systemu fortyfikacyjnego miasta. Murowana z cegły, czterokondygnacyjna z przejazdem ostrołukowym.

Punkt Informacji Turystycznej w Strzelcach Krajeńskich
ul. Katedralna 15 (Rynek)
66-500 Strzelce Krajeńskie
tel. +48 95 763 21 00
faks. +48 95 763 21 00
punktit@strzelce.pl

https://www.strzelce.pl/pl,index.html 
 

Lokalizacja: 

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego województwa lubuskiego