Kontakt

Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna "LOTUR"
ul. Podgórna 7
65-057 Zielona Góra
e-mail: turystyka@lotur.pl

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego województwa lubuskiego