Zamek Królewski w Międzyrzeczu

Zamek w Międzyrzeczu otoczona fosą średniowieczną twierdza obronna wzniesiona ok. 1350 przez Kazimierza Wielkiego w miejscu grodu warownego z drugiej połowy IX wieku,  
Zamek w Międzyrzeczu powstał na miejscu starszego, drewniano-ziemnego grodu, położonego w widłach Obry i Paklicy. Prawdopodobnie w XIII wieku na terenie osady wzniesiono murowaną wieżę, a pełna przebudowa w ceglaną warownię nastąpiła w połowie XIV stulecia za panowania Kazimierza Wielkiego i według źródeł inicjatorem przedsięwzięcia był właśnie nasz słynny król.

Kontakt
Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej
im. Alfa Kowalskiego 
Podzamcze 2
66-300 Międzyrzecz
Tel.:  +48 957412567
 mczmuzeum@poczta.onet.pl
 www.muzeum-miedzyrzecz.pl 
 

Lokalizacja: 

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego województwa lubuskiego