Muzeum Ziemi Lubuskiej

Zielona Góra – największe miasto woj. lubuskiego, stolica samorządowa, siedziba starosty powiatu zielonogórskiego, stolica diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Zielona Góra jest położona w zachodniej Polsce, na zboczu doliny rzeki Odry w miejscu, gdzie przecina ona pasmo wzgórz znane jako Wał Zielonogórski.   Od północnego zachodu miasto graniczy z Niecką Płotowską, a od północnego wschodu z Niecką Chynowską.

W zbiorach Muzeum Ziemi Lubuskiej znajduje się obecnie ponad 17 tysięcy obiektów. 

Na szczególną uwagę zasługuje Kolekcja Działu Winiarskiego (jedynego w Polsce) zawierająca narzędzia i naczynia związane z produkcją wina, naczynia kamionkowe, naczynia cynowe, szkło artystyczne i użytkowe, ekslibrisy o tematyce winiarskiej oraz dzieła sztuki związane z produkcją i kulturą picia wina
Zbiory Działu Sztuki Dawnej  tworzą muzealia z zakresu rzeźby, malarstwa, grafiki oraz rzemiosła. Na ekspozycjach stałych prezentowane jest ceramika, zegary, wyroby złotnicze, konwisarskie. Do grupy szczególnie cennych obiektów należy rzeźba sakralna od XIV do początku XX wieku, związana z terenem Dolnego Śląska. 
Wielowiekowa historia Zielonej Góry przedstawiona jest na ekspozycji zawierającej takie muzealia jak: pocztówki, pieczęcie, afisze wyborcze, sztandary, mapy i plany. Obraz rozwoju przestrzennego miasta dopełniają trzy makiety przedstawiające Zieloną Górę w XV i XVIII wieku oraz w roku 2000. 
 

Lokalizacja: 

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego województwa lubuskiego