Lubuskie szlaki nordic walking - Z Trójkąta Sakralnego do Chrystusa Króla - Łagów i okolice

SZLAK NIEBIESKI J.CZARNE – ŁAGÓWEK

TRASA: Podzamcze przy amfiteatrze, ulicami Łagowa, pod wiaduktem kolejowym, J. Czarne, Łagówek, J. Trześniowskie, amfiteatr (długość trasy - 11,6 km, kolor niebieski)

RODZAJ TRASY: przyrodniczo–historyczna

STOPEŃ TRUDNOŚCI: niezbyt wymagający

CZAS PRZEJŚCIA: 3 h

WALORY: Szlak wiedzie początkowo ulicami Łagowa pod zabytkową bramą polską i pod secesyjnym mostem kolejowym, by następnie skręcić w drogę szutrową wiodącą aleją owocową i duktem leśnym nad J. Czarne. Dalej zmierzamy leśną drogą bukową do polnej drogi na skraju lasu porośniętej drzewami dębowymi by znów skręcić w drogę bukową przechodzącą przy J. Czarnym (stanica wędkarska) wiodącą do Łagówka, gdzie znajduje się kościół szachulcowy (pruski mur z 1717), malowniczy, pięknie utrzymany rajski ogród o wielu gatunkach roślin. Następnie zmierzamy w kierunku wschodniego brzegu J. Trześniowskiego gdzie malowniczą ścieżką wśród buków zmierzamy do Łagowa a następnie ulicami do amfiteatru w Łagowie

 

SZLAK CZERWONY SKANSEN ROLNICZY - JEMIOŁÓW

TRASA: Podzamcze przy amfiteatrze, brzegiem zachodnim J. Trześniowskiego, granica poligonu, morena wysoka w kierunku Jemiołowa - skansen rolniczy, J. Trześniowskie, amfiteatr łagowski (długość trasy - 13 km, kolor czerwony)

RODZAJ TRASY: przyrodniczo-historyczna

STOPIEŃ TRUDNOŚCI: niezbyt wymagający

CZAS PRZEJŚCIA: 3,5 h + czas zwiedzania skansenu

WALORY: Szlak wiedzie wzdłuż zachodniego brzegu J. Trześniowskiego, najgłębszego i jednego z najczystszych zbiorników w rejonie. Do najcenniejszych elementów przyrody należy wyjątkowa rzeźba terenu z ponad 100-letnią buczyną oraz wiekowymi sosnami i świerkami. Szlak biegnie w większości brzegiem jeziora, a następnie skręca na morenę wysoką utworzoną przez lodowiec z przed około 10 tys. lat i biegnie do Jemiołowa, gdzie znajduje się skansen sprzętu rolniczego, kościół z ołtarzem datowanym na rok 1730, zabytkowa wieża ciśnień, obiekt unikalny. Następnie szlak wraca malowniczą trasą nad J. Trześniowskie w kierunku amfiteatru łagowskiego

 

JEZIORO ŁAGOWSKIE

TRASA: podzamcze koło amfiteatru, ulice Łagowa, J. Łagowskie, Łagów, amfiteatr łagowski ( długość trasy 9 km, kolor czerwony na żółtym tle)

RODZAJ TRASY: krajobrazowy

STOPIEŃ TRUDNOŚCI: łatwy

CZAS PRZEJŚCIA: 2,5 h

WALORY : Ścieżka prowadzi turystę w znacznej części przy brzegu jeziora i przechodzi przez mostek nad wypływającą rzeczką z jeziora Łagowskiego, gdzie na łące gniazdują żurawie. Piękne widoki (latem zieleń lasu odbija się w szmaragdowych wodach jeziora a jesienią uwagę zwraca złoty kolor lasów bukowych). W piękne otoczenie przyrody wkomponowuje się wiekowa architektura Łagowa - Zamek Joannitów.

 

SZLAK ŻÓŁTY ŁAGÓW, ŁAGÓWEK, GÓRA BUKOWIEC

TRASA: podzamcze przy amfiteatrze łagowskim - ulice Łagowa - Łagówek- Góra Bukowiec – Łagówek - Łagów (długość trasy 14 km, kolor żółty)

RODZAJ TRASY: przyrodniczy

STOPIEŃ TRUDNOŚCI: łatwy

CZAS PRZEJŚCIA: 3,5 h

WALORY: Początkowo szlak prowadzi chodnikiem ulicami Łagowa, następnie chodnikiem do końca Łagówka, dalej do Góry Bukowiec jest droga brukowa która prowadzi wśród dorodnych buków, sosen i świerków przechodząc obok rezerwatu „Buczyna Łagowska”. Rezerwat ten to blisko 116 ha zbiorowiska lasu bukowego pochodzenia naturalnego, buczyny w wieku 100- 150 lat należą do najładniejszych drzewostanów bukowych ziemi lubuskiej. Dalej idąc dochodzimy do „Rozdroża bukowego” kierując się na „Górę Bukowiec”. Góra jest najwyższym wzniesieniem na ziemi lubuskiej (227m n.p.m) na jej szczycie znajduje się książka wpisowa zdobywców tej góry. Wracamy tą samą drogą.

 

 

Lubuskie szlaki nordic walking – zrealizowane przez Lubuską Regionalna Organizację Turystyczną LOTUR w ramach projektu dofinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki

Lokalizacja: 

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego województwa lubuskiego