Zapraszamy do udziału w XX edycji konkursu „Najlepszy Produkt Turystyczny – o Lubuską Perłę Turystyczną Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej 2023”

Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna  z a p r a s z a  do udziału w XX edycji konkursu NaNajlepszy produkt turystyczny -  O LUBUSKĄ PERŁĘ TURYSTYCZNĄ Konkurs ma na celu wyłonienie najbardziej atrakcyjnych, nowatorskich i przyjaznych dla turystów produktów
turystycznych w Polsce oraz ich promocję, a także wspieranie inicjatyw regionalnych i lokalnych, których efektem
jest tworzenie nowych, polskich produktów turystycznych.

Nowością w tym roku jest Lubuska Perła -Odkrycie ROKU

Odkrycie Roku, w liczbie 1, może zostać przyznane przez Kapitułę Konkursu produktowi

turystycznemu, który posiada niezwykły potencjał, jest mało znany i istnieje na rynku nie dłużej niż dwa lata (licząc

od daty udostępnienia produktu dla turystów). Twórcy takiego produktu turystycznego powinni wykazać się

oryginalnością i kreatywnością.

 

Terminy w regionie lubuskim

Link do witryny, na której znajduję się aplikacja:

https://konkurs.pot.gov.pl

 

Etap I – regionalny   do 1  wrześna 2023,    później ocena przez Kapitułę Regionalną  

Termin przyjmowania zgłoszeń od ROT-ów przez POT drogą on-line – do 22.09.2023

Etap II – ogólnopolski

Okres trwania etapu ogólnopolskiego – 25.09. – 27.10.2023

Ceremonia wręczenia Certyfikatów 28.11.2023

Powyższe terminy w uzasadnionych przypadkach mogą ulec zmianie.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego województwa lubuskiego