Walne Zebranie Członków FROT

Podczas Targów turysrtycznych TOUR SALON w Poznaniu odbyło sie Walne Zebranie Członków Forum ROT  - Regionalnych Organizacji Turystycznych.

Członkowie ROT-ów wysłuchali sprawozdania  finansowego i merytorycznego  Zarządu  FROT. Sprawozdania zostały przyjęta. Zarząd FROT uzyskał absolutorium.

Omówiono aktualna sytuacje w turystyce oraz realizowane wspólnie projekty w tym roku.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego województwa lubuskiego