VI Lubuski Sejmik Turystyczny

28 października br w Słońsku odbył się VI Sejmik Turystyczny w ramach lubuskich obchodów Światowego Dnia TURYSTYKI z wiodącym hasłem „Turystyka ornitologiczna marką turystyczną województwa lubuskiego "

W Sejmiku uczestniczyli Łukasz Porycki wicemarszałek województwa lubuskiego, Jacek Janowski przedstawiciel Polskiej Organizacji Turystycznej, Prezes Euroregionu S-N-B Czesław Fiedorowicz, przedstawiciele branży turystycznej, samorządowcy, przedstawiciele Parku Narodowego „Ujście Warty”, przedstawiciele parków krajobrazowych, leśnicy, stowarzyszenia działające w turystyce, mieszkańcy lubuskiego ,którym bliska jest turystyka. Gościliśmy także przedstawicieli zachodniopomorskiego oraz wielkopolskiego.

Prelegenci prof. dr hab. Leszek Jerzak, dr inż. Marek Maciantowicz poruszyli tematykę Birdwatching na świecie i w Polsce, dr Paweł Czechowski opowiedział o turystyce ornitologicznej w województwie lubuskim, mgr Konrad Wypychowski zapoznał nas z tematem„ Królestwo Dzikich Gęsi – czyli jak bezpiecznie obserwować ptaki na terenie Parku Narodowego „Ujście Warty” natomiast Izabella Engel z turystyką przyrodniczą w Ujściu Warty - doświadczenia i perspektywy.

Podczas panelu dyskusyjnego rozważaliśmy:

Możliwości rozwoju turystyki ornitologicznej w województwie lubuskim oraz próbowaliśmy odpowiedzieć na pytanie :

Czy Turystyka ornitologiczna może być marką turystyczną województwa lubuskiego?

Między pierwszą częścią Sejmiku a drugą nastąpiło uroczyste podpisanie porozumienia dotyczące partnerskiej współpracy o promocji walorów i atrakcji turystycznych województwa lubuskiego pomiędzy: Lubuską Regionalną Organizacją Turystyczną LOTUR a Chorągwią Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego.

W drugiej części Sejmiku nastąpiło podsumowanie konkursu Na Najlepszy Produkt Turystyczny o Lubuską Perłę Turystyczną, wręczono laureatom Lubuskie Perły Turystyczne -statuetki ufundowali Marszałek Województwa Lubuskiego, Euroregion S-N-B, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych oraz LOTUR,

po czym podsumowano Konkurs Lubuskie z drona – o złotą ważkę wręczono laureatom statuetki i nagrody. Nagrody vouchery ufundował Pałac Mierzęcin wellness & wine resort, Lubuski Konserwator Zabytków pozycje książkowe oraz RARYTASY Lubuskie przekazane prze Regionalne Centrum Produktu Regionalnego. Statuetki złotej ważki zakupiono w ramach projektu Lubuskie z drona -zadanie publiczne współfinansowane ze środków otrzymanych z Województwa Lubuskiego .

 

 

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego województwa lubuskiego