Strzelce Krajeńskie

Strzelce Krajeńskie - miasto położone 26 km na północny wschód od Gorzowa Wielkopolskiego.
Obszar gminy wynosi 318 km², a zamieszkuje go blisko 17 tys. osób. Najważniejszymi szlakami komunikacyjnymi są: droga krajowa nr 22 i wojewódzka nr 156.
Dzięki swemu położeniu na pograniczu wysoczyzny pomorskiej i pradoliny Noteci region posiada niezwykle urozmaiconą rzeźbę terenu: wzgórza moren o wysokościach dochodzących do 124 m n.p.m.. Naturalnym bogactwem regionu są olbrzymie kompleksy leśne, w tym duże fragmenty puszcz Drawskiej i Gorzowskiej, a w nich chronione tereny - Gorzowskiego Parku Krajobrazowego i Drawieńskiego Parku Narodowego, gdzie spotkać można rzadkie gatunki roślin, zwierząt i ptaków. Pośród tego bogactwa natury mienią błękitem wód liczne jeziora i strumienie. Kilka jezior o powierzchni pow. 50 ha: Słowa (62,1 ha), Dankowskie (81,9 ha) i Lipie (174 ha).

Na obszarze Gminy Strzelce Krajeńskie oznakowano 19 szlaków o łącznej długości 202 km. Szlaki umożliwiają dotarcie do atrakcyjnych przyrodniczo miejsc, gdzie występują interesujące skupiska roślinne, pomniki przyrody oraz cenne zabytki architektury. Na terenach leśnych wytyczono szlaki pieszo-rowerowe, miejsca postoju i parkingi.

W gminie znajduje się blisko 300 zabytków kultury materialnej, obiekty: sakralne, budownictwa obronnego, pałace, dwory, zabudowa folwarczna i parki, a także układy urbanistyczne –np. miasto Strzelce Krajeńskie, jeden z lepiej zachowanych średniowiecznych układów urbanistycznych województwa lubuskiego w postaci murów obronnych niemal na całym obwodzie z basztami i bramą.

Kajakarstwo - urozmaicony szlak kajakowy „Ku Bałtykowi” wzdłuż jezior: Lipie, Słowa i Osiek, następnie rzekami Drawą, Notecią, Wartą, Odrą do Morza Bałtyckiego. Jest to obecnie najdłuższy po Mazurach szlak wodny w Polsce. Szlak umożliwia dopłynięcie do odcinka drogi wodnej „Wielka Pętla Wielkopolska” – E-70 (Noteć – Warta). System jezior, przesmyków, kanałów i rzek stanowi niepowtarzalny szlak, którego walory poznaje coraz więcej miłośników przyrody i odpoczynku na łonie natury.

Nurkowanie swobodne - krystalicznie czysta woda j. Lipie (głębokość 42 m) szczególnie nadaje się do uprawiania nurkowania. Miłośnicy nurkowania mogą wypożyczyć sprzęt. Organizowane są kursy nurkowania i szkolenia. Baza nurkowa posiada infrastrukturę podwodną, która zapewnia odkrywanie tajemnic głębin j. Lipie.

Wędkarstwo - duża ilość jezior, które leżą zagłębione pomiędzy wzgórzami morenowymi, stanowi atrakcyjne łowiska, bogate w ryby (sieja, sielawa, płoć, leszcz, karaś, lin, sum, okoń, szczupak, sandacz, węgorz).

Łowiectwo - lasy stanowią naturalne środowisko zwierzyny łownej oraz ptactwa. Leśne obszary gminy obfitują w różne gatunki zwierząt. W lasach spotkać można: jelenie, sarny, zające, dziki i lisy. Na terenie gminy działają trzy koła łowieckie.

Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich 
al. Wolności 48
66-500 Strzelce Krajeńskie
tel. (95) 763 63 25
www.strzelce.pl 
 

Lokalizacja: