Średniowieczny Zamek Książęcy w Sulechowie

Pierwotny, drewniany zamek w Sulechowie wzniósł książę Konrad III głogowski w 1304 roku. W 1395 roku na zamku przebywał już pełnomocnik margrabiów brandenburskich. Pod koniec XIV wieku na miejscu wcześniejszej budowli wzniesiono murowaną warownię. Na początku XVI wieku Sulechów znajdował się w granicach Brandenburgii i pełnił od 1598 roku funkcję okresowej siedziby margrabiów. W 1633 roku zamek wraz z miastem został zniszczony pożarem, ale potem odbudowany, otoczony wałem i fosami, a z jednej strony murem.

W XIX wieku zamek został przebudowany. W  tym okresie zburzono bliżej nie znane skrzydła wschodnie i północne. Z średniowiecznego zamku została wieża i mury skrzydła zachodniego.Oba zachowane człony są  murowane. Kwadratowa w  planie, gotycka wieża ma  cztery kondygnacje i  dach namiotowy. Przylegający do  niej od  południa barokowy budynek, założony jest  na planie prostokąta, piętrowy nakryty dachem dwuspadowym. Do warowni przylega dawny XIX-wieczny zbór kalwiński. Po II wojnie światowej na zamku umieszczono urzędy miejscowych władz. Obecnie wyremontowany zamek służy celom kulturalnym.

Sulechów jest położony 17 km na północ od Zielonej Góry przy drodze nr 3 do Świebodzina. Zamek znajduje się w centrum miasta.
 

Więcej informacji: http://dk-sulechow.com/dom-kultury/zamek-2/

Lokalizacja: 

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego województwa lubuskiego