Rajd rowerowy Rowerowa Gmina Iłowa

Zapraszamy na

Rajd rowerowy organizowany jest przez Gminę Iłowa i realizowany jest w ramach projektu ROWEROWA GMINA IŁOWA dzięki programowi grantowemu Fundacji ORLEN dla społeczności lokalnych „Moje miejsce na Ziemi”.

II. Cel rajdu rowerowego ROWEROWA GMINA IŁOWA

- upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji,

- działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia,

- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu,

- podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego,

- zachowanie dziedzictwa historycznego oraz rozwoju edukacji, kultury i sztuki,

- poprawa stanu środowiska naturalnego i podnoszenia świadomości ekologicznej.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego województwa lubuskiego