Przemęcki Park Krajobrazowy

Przemęcki Park Krajobrazowy położony jest przy południowym krańcu granicy pomiędzy województwami lubuskim a wielkopolskim, na obszarze gmin: Przemęt, Włoszakowice, Wijewo i Wschowa.

https://www.google.com/maps/place/Przem%C4%99cki+Park+Krajobrazowy,+Wiel...@51.92726,16.272941,11z/data=!4m5!3m4!1s0x4705c28593ed6f79:0x3aec794ddcf1c6f8!8m2!3d51.9210845!4d16.3020867?hl=pl-PL

 

Lokalizacja: 

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego województwa lubuskiego