ODDZIAŁ ZIELONOGÓRSKI PTTK

Polski

Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego PTTK

wycieczki krajowe zamieszczone w kalendarzu imprez

Oferujemy wycieczki krajowe, ich zakres jest zamieszczony w kalendarzu imprez na stronie interentowej.Byliśmy i jesteśmy organizatorami wielu imprez turystycznych o różnym zasięgu. Wytyczyliśmy i wciąż tworzymy trasy nowych szlaków turystycznych na terenie całego powiatu i nie tylko.

cała Polska

poczta@omzgora.pttk.pl

www.omzgora.pttk.pl

65-426 Zjielona Góra,

ul. Kupiecka 17

tel. 791 417 317

Lokalizacja: 

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego województwa lubuskiego