Nowoczesne technologie internetowe w turystyce -szkolenie zapraszamy

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

w ramach działań wspierających tworzenie kompleksowego systemu informacji turystycznej, prezentacji szlaków i atrakcji turystycznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii VR zapraszamy do udziału w dwudniowym cyklu szkoleniowym nt.:

  • Nowoczesne technologie internetowe w turystyce.
  • Vademecum przygotowania oferty i obsługi turysty z niepełnosprawnościami oraz osób starszych

Szkolenie odbędzie się w dniach 26-27 października 2021r. w Ośrodku MARTINEZ w Lubrzy, ul. Klasztorna.

W załączeniu przesyłamy szerszą informację wraz z programem, prezentacją osób prowadzących szkolenie oraz formularzem zgłoszeniowym (również w formacie WORD dla łatwiejszego wypełnienia).

Szkolenie dedykowane jest dla osób zajmujących się informacją i promocją turystyczną: pracownicy LOT oraz punktów IT, a także urzędnicy miast, gmin i powiatów.

Celem szkolenia jest pokazanie na konkretnych praktycznych przykładach jak można wykorzystać nowoczesne technologie do kreowania, rozwoju i promocji oferty turystycznej, w tym dedykowanej dla turystów z niepełnosprawnościami oraz osób starszych.

 

Zgłoszenia (na załączonym formularzu) prosimy przesyłać do Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na adres: adres k.galazka@poczta.onet.pl w terminie do 12 października 2021r.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Karoliną Gałązką tel. 605225763

Liczba miejsc jest ograniczona. Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikat wystawiony przez Ośrodek Szkoleń Turystycznych.

Serdecznie zapraszamy

Jadwiga Błoch - Prezes LOTUR

Marek Migdal - Prezes Forum Turystyki Regionów

 

Więcej informacji , formularze zgłoszeniowe na www.lotur.eu

Zgłoszenia przyjmijemy do 12. października br.

Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń (z preferencją udziału 2 dniowego).

 

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego województwa lubuskiego