Mobilne Centrum Edukacji- Turystyczna Szkoła

W dniach 18-19 października br  w regionie lubuskim  gości Mobilne Centrum Edukacji- Turystyczna Szkoła. Zaczynamy od Iłowej w szkole Podstawowej im. Lotników Alianckich w poniedziałek i wtorek 18-19.X.21 w godz. od 8.00 do 16.00 młodzież szkolna skorzysta z doświadczeń multimedialnej przestrzeni eventowej.Celem projektu jest -wykreowanie mody na podróżowanie po Polsce -podniesienie poziomu wiedzy uczniów i nauczycieli (pośrednio także rodziców) o atrakcyjności turystycznej Polski,regionu lubuskiego potencjale regionów turystycznych -edukacja z zakresu bezpieczeństwa w turystyce .N a j n o w o c z e ś n i ej s z a  m o b i l n a  s t r e f a  e d u k a cj i w P o l s c e   to :

 Robothumanoidalny

1 5   Okularów V R

2 0  t abletów z aplikacjami edukacyjnymi

6 stołów multimedialnych z quizami edukacyjnymi

VR-owy wyścig kolarski, interaktywna podłoga i wiele więcej

Event podzielony będzie na 5 stref:

  1. Strefa doznania real
  2.  Strefa GOPR 
  3. Strefa aplikacji
  4. Strefa VR/AR
  5. Strefa AR

Projekt realizowany przez Polską Organizację Turystyczną. Partnerem jest Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna LOTUR.

Data wydarzenia: 

poniedziałek, 18 Październik, 2021 - 08:00

wtorek, 19 Październik, 2021 - 08:00

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego województwa lubuskiego