MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

www.mosgorzow.pl    

mosgorzow@wp.pl    

tel. 95 722 39 82, 667 659 226
 

Polski
Lokalizacja: 

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego województwa lubuskiego