Międzyrzecki Rejon Umocniony Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie

Międzyrzecki Rejon Umocniony Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie

MRU to największe w Europie podziemia powojskowe, zbudowane w celu odparcia niespodziewanego ataku wojsk polskich. W centralnej części znajduje się bezcenny system podziemnych tuneli o długości ponad 32 km. W ich obrębie znajduje się największy w Europie rezerwat nietoperzy.

Istnieje możliwość otwarcia wejścia do podziemi dla grup na wózkach inwalidzkich. W sąsiedztwie Muzeum znajduje się Park Militarny z m.in. miniaturami obiektów wojskowych MRU. Dla sprawnych fizycznie zwiedzających istnieje możliwość przejażdżki pojazdem wojskowym.

Kontakt

Międzyrzecki Rejon Umocniony Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie

Pniewo 1 
66-300 Międzyrzecz

Telefon +48 95 741 9999

biuro@bunkry.pl
www.bunkry.pl

Lokalizacja: 

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego województwa lubuskiego