Lubuskie szlaki nordic walking - Puszcza Drawska –kraina jezior i rzek – szlaki w Gminie Drezdenko

1. Szlak Kultur Świata SZLAK NIEBIESKI

Trasa: Las Miejski - Park Kultur Świata w Drezdenku
Rodzaj trasy: Krajobrazowa
Stopień trudności: Łatwa
Czas przejścia: 1h (4 km.)
Walory: Atrakcją szlaku jest Park Kultur Świata. 

Spichlerz

Jedną z najbardziej znanych budowli zabytkowych w Drezdenku jest szachulcowy arsenał pozostałość po zbudowanej w XVII wieku twierdzy. Po jej likwidacji w roku 1763 zamieniony na spichlerz. W 1985 roku powstało w nim w Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej imienia jego twórcy i pierwszego dyrektora - Franciszka Grasia.

Park Kultur

Położony nad Starą Notecią 3,5 hektarowy park w centrum Drezdenka , który od 1 maja 2012 nazywa się Parkiem Kultur Świata. W górnej części parku można sobie posiedzieć na ławeczkach przy fontannie albo pospacerować wśród replik znanych budowli sześciu kontynentów: wieży Eiffla, Tadż Mahal, Sfinksa z Gizy, Statuy Wolności czy budynku opery w Sydney. Miniatury wykonano z wapienia.

2. Rwąca Drawa SZLAK ZIELONY

Trasa: Przeborowo - pętla wzdłuż Drawy - nadleśnictwo Smolarz - koniec trasy Przeborowo
Rodzaj trasy: Krajobrazowa
Stopień trudności: Łatwa
Czas przejścia: 2h (7km)
Walory: Trasa biegnie wzdłuż malowniczych krajobrazów Drawy. Warte obejrzenia są także resztki kościoła w Przeborowie.

Drawa

Nazwa Drawy pochodzi prawdopodobnie od jej rwącego charakteru. Stąd w źródłach jej rozmaite nazwy (Draga, Drage, Drave, Traga, Trawa, Dragefluss). Rzeka ma długość 199 km. Jej źródła okolicach Połczyna Zdroju znajdują się na wysokości ok. 150 m n.p.m. a u ujścia do Noteci 28 m n.p.m.

Kościół

Dzieje pierwszego kościoła w Przeborowie są związane z założeniem osady wiejskiej w 1598 roku. Według danych historycznych był to kościół drewniany zbudowany w 1600 roku. Kościół funkcjonował do 1956 roku. Ołtarz , piękny tryptyk na wzór tego w kościele Mariackim, w 1969 trafił do Zielonej Góry.

3. Szlak Grzybowy SZLAK ZIELONY

Trasa: Parking leśnictwa Radowo - pętla pośród lasów - leśnictwo Radowo.
Rodzaj trasy: Krajobrazowo-przyrodnicza
Stopień trudności: Łatwa
Czas przejścia: 2h (9 km)
Walory: Atrakcją jest Leśne Centrum Przyrodniczo- Edukacyjne, w którym można dowiedzieć się ciekawych rzeczy o lasie.

Nadleśnictwo Smolarz

Nadleśnictwo, które powstało w 1872 r. nazywa się Smolarz. Nazwa pochodzi od smolarni, które działały na tym terenie w dawnych czasach. Przy Nadleśnictwie Leśne Centrum Przyrodniczo - Edukacyjne, które powstało w 2005 r. Wzdłuż ścieżek, krzewy, drzewa, rośliny, a wszystko opisane na stojących przy ścieżce planszach. Pośrodku mały staw i wyspa, na którą prowadzi mały drewniany mostek.

Pensjonat

Pensjonat "Koloseum" mieszczący się w Radowie dysponuje miejscami noclegowymi dla kilkunastu osób. Pokoje z kuchnią, salon z kominkiem, przydomowy ogród z miejscem do grillowania. Goście do dyspozycji mają saunę, salon masażu leczniczego a dla amatorów tenisa ziemnego kort ze sztuczną nawierzchnią.

4. Drezdeneckie Wzgórza SZLAK CZERWONY

Trasa: Parking leśnictwa Radowo - pętla wokół bagien - Nadleśnictwo Smolarz.
Rodzaj trasy: Krajobrazowo-przyrodnicza
Stopień trudności: Łatwa
Czas przejścia: 2h (7 km)
Walory: Trasa biegnie przez unikalne przyrodniczo rejony. Przy trasie rosną rzadkie i piękne rośliny. Można przeczytać o nich na tablicach informacyjnych.

Rezerwat Łubówko

Rezerwat Łubówko powierzchnię 77,50 ha z czego powierzchnia leśna zajmuje 62,12 ha, a Jezioro Łubówko - 15,38 ha. Jest to zbiornik zaliczany do najczystszych jezior województwa lubuskiego. Lustro jeziora ma barwę turkusową jako, że dawniej wydobywano tu wapień.

Wśród występujących na terenie rezerwatu roślin cztery gatunki znajdują się pod ochroną ścisłą: śnieżyczka przebiśnieg, pluskwica europejska, kukułka (storczyk) szerokolistna, gnieżnik leśny. Od zachodniej strony jeziora znajduje się miejsce postoju z tablicami informacyjno-dydaktycznymi i urządzeniami edukacyjnymi.

5. Szlak Relaks  SZLAK CZARNY

Trasa: Parking z wieżą widokową w miejscowości Zagórze - pętla wokół jeziora Łubowo - parking Zagórze.
Rodzaj trasy: Krajobrazowa
Stopień trudności: Średnio trudna
Czas przejścia: 3h (12 km)
Walory: Niezwykłe krajobrazy, dawnego kurortu umiejscowionego wśród jezior otoczonych lasami, które można podziwiać także z wieży widokowej.

Zagórze Lubiewskie przed wojną jako Langs Teerofen reklamowane było jak Perle Neumark czyli perła Nowej Marchii. Niemiecka nazwa (Teerofen -piec smolny) zdradza, że kiedyś wytwarzano tu smołę a do czego nawiązuje nazwa nadleśnictwa Smolarz. Było tu sanatorium "Paradiesgarten" (rajski ogród) z 25 pokojami.

Drawiny

Założona w 1734 r. przez przybyłych z Żuław holenderskich mennoinotów. Pierwotnie nazywała się Dragebruch (bagna drawieńskie). Miejsce związane z systemem umocnień znanych powszechnie jako "Wał Pomorski". W systemie tym swoje miejsce miały jeziora Łubowo i Kosin. Nad tym drugim znajdują się ruiny bunkrów.

6. Szlak Szmaragdowy SZLAK CZERWONY

Trasa: Parking przy Nadleśnictwie Smolarz w Radowie - wokół jeziora Łubówko - parking w Radowie.
Rodzaj trasy: Kraobrazowa
Stopień trudności: Łatwa
Czas przejścia: 1h (3km)
Walory: Atmosfera bukowego lasu, lasu niezbyt częstego w Polsce, przyciąga niejednego turystę. Lasy te mają wartą dostrzeżenia specyfikę.

Lasy Bukowe

Lasy bukowe, a zwłaszcza monumentalne bukowe starodrzewy, to chyba najpiękniejsze z lasów polskich nizin. Wnętrze tego lasu przyrównywano wielokrotnie do świątyni. Ograniczone w swoim występowaniu do zasięgu klimatu atlantyckiego. Nie ma lasów bukowych w centralnej i wschodniej Polsce.

Rodzaje lasów bukowych

Ekolodzy wyróżniają kilka typów buczyn. Najpospoliciej spotykane są tzw. kwaśne buczyny niżowe o zwykle ubogim runie. Znacznie rzadsze są żyzne lasy bukowe, o bujnym runie. Osobliwym typem lasu jest wilgotna buczyna szczyrowa. W jej runie dominuje wilgocio- i cieniolubny szczyr trwały, charakterystyczne jest także występowanie kilku leśnych gatunków storczyków.

7. Szlak Ptasi  SZLAK CZERWONY

Trasa: Ośrodek  „Za Lasem" w Gościmiu - wzdłuż jeziora Solecko - Nadleśnictwo Karwin
Rodzaj trasy: Krajobrazowo-przyrodnicza
Stopień trudności:
Czas przejścia: 2h (6,5km)
Walory: Wędrówkę wśród porośniętych malowniczym lasem wzgórz, pomiędzy którymi znajdują się, porośnięte chronionymi gatunkami roślin, bagna i czyste jeziora, urozmaica widok licznych podlegających ochronie gatunków ptaków.

Lubiatowskie uroczyska.

Teren rezerwatu stanowią rozległe porośnięte lasami pola sandrowe z jeziorem Lubiatówko. Konfiguracja terenu jest bardzo urozmaicona a różnica wysokości względnej dochodzi do 22 m. Bogata flora obejmuje 230 gat., w tym 32 gat. porostów, 16 gat.mszaków i 182 gat. organowców należących do 55 rodzin.

Czaplenice

Przedmiotem ochrony jest półwysep na przesmyku między jeziorami Solecko i Lubiatówko z fragmentem lasu sosnowego w wieku do 180 lat z domieszką buka, brzozy i olszy. Obecnie na półwyspie gniazduje wiele ptaków wodnych m.in. łabędzie i kormorany oraz drapieżne: kania czarna i myszołów pospolity.

8. Szlak Wodny  SZLAK ZIELONY

Trasa: Karczma „Lubiatka" w Lubiatowie - wzdłuż jezior Źródlane, Płytkie, Lubowo -  Rąpin.
Rodzaj trasy: Krajobrazowa
Stopień trudności: Łatwa
Czas przejścia: 2h ( 7km)
Walory: Ciekawy bukowy bór, rosnący na polodowcowych wydmach, pomiędzy którymi spotkać można cieki wodne, strumienie i bagna.

Puszcza notecka nadleśnictwa Karwin

W drzewostanie dominują zwarte bory sosnowe, porastające tereny ubogich, piaszczystych wydm, a na siedliskach żyźniejszych występują bory mieszane z drzewostanem wielogatunkowym. Między wydmami położone są liczne śródleśne łąki i torfowiska. Występują też wiekowe dęby i buki oraz źródliska z ciekawą roślinnością. Jeziora są ostoją ptactwa, w tym rzadkich, chronionych gatunków.

Karczma Lubiatka

W wiosce Lubiatów znajduje się Karczma Lubiatka. Dysponuje noclegami o wysokim standardzie w całorocznym domku, a także w pokojach gdzie noclegi są w przystępnych cenach.

Rąpin

Kolonia została założona w 1747 roku i zwała się Eschbruch (jesionowe błoto). W Rąpinie znajduje się po ewangelicki kościół, który wybudowany został w latach 1898-1903 na miejscu starego. Przy kościele dąb - ku czci - cesarza Wilhelma I w 100 rocznicę jego urodzin. Obecnie jest to pomnikowy dąb o obw. 370 cm.

 

Lokalizacja: 

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego województwa lubuskiego