Lubuskie szlaki nordic walking - Między Odrą, Wartą i Drawą - W krainie wody i osobliwości przyrody - Śladem kulturowym przez wieki -Puszcza Drawska kraina jezior i rzek

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego województwa lubuskiego