Lubuskie szlaki na Wale Zielonogórskim - SZLAK OŚMIU TYSIĘCY ZABYTKÓW

Nazwa szlaku: OŚMIU TYSIĘCY ZABYTKÓW

Kolor szlaku: ŻÓŁTY
Długość szlaku: 8 KM
Trasa szlaku: ZALEW NAD OCHLĄ - SKANSEN - ZALEW NAD OCHLĄ

Opis szlaku:                                  
Szlak rozpoczyna się na parkingu przy Zalewie nad Ochlą. Kilkaset metrów idziemy wzdłuż ogrodzenia okalającego ośrodek. Po prawej mijamy wpływ Pustelnika do niecki basenowej, który tworzy tu ciekawe bagienne oczko wodne. Za skrzyżowaniem z drogą szutrową szlaku rowerowego kierujemy się na północny zachód.

Łagodnym wzniesieniem dochodzimy do słupka oddziałowego Lasów Państwowych. Tu skręcamy na południe i schodzimy zboczem do drogi szutrowej Świdnica - Ochla. Za nią szlak prowadzi cały czas skręcając w lewo.

Po przejściu dwóch znacznych wzniesień skręcamy w lewo wędrując wzdłuż Leśnego Źródliska do Skansenu.

Dojazd/ Powrót: Do Skansenu w Ochli komunikacją miejską.

Lokalizacja: 

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego województwa lubuskiego