Lubuskie szlaki na Wale Zielonogórskim - SZLAK NA GLINIANKI

Nazwa szlaku: NA GLINIANKI

Kolor szlaku: CZERWONY
Długość szlaku: 17 KM
Trasa szlaku: SŁONE - ZIELONA GÓRA - SŁONE

Opis szlaku:                                  

Szlak rozpoczyna się przy pętli MZK we wsi Słone pod Zieloną Górą. Po kilkudziesięciu metrach między zabudowaniami wchodzimy piękną aleją do lasu. Droga prowadzi nas wzdłuż linii kolejowej Żary - Zielona Góra. Przy przejeździe kolejowym skręcamy w prawo i bardzo długą prostą dochodzimy do wiaduktu obwodnicy Zielonej Góry.

Za wiaduktem skręcamy przed ogródkami działkowymi i dochodzimy do okazałej sosny. Szlak prowadzi nas w kierunku Wilkanowa, ale nie dochodzi do wsi, tylko ostro zawraca w stronę Zielonej Góry. Malowniczą ścieżką dochodzimy do Glinianek. To miejsce znane Zielonogórzanom sprzyja spacerom i odpoczynkowi. Obchodzimy zbiornik wodny od północnej strony i przechodzimy przez osiedle Malarzy. Szlak kończy się przy Campusie B Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 

Dojazd/ Powrót: Do wsi Słone dojazd komunikacją miejską.

Lokalizacja: 

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego województwa lubuskiego