Lubuskie szlaki na Wale Zielonogórskim - SZLAK MILITARNY

Nazwa szlaku: MILITARNY

Kolor szlaku: CZERWONY
Długość szlaku: 28 KM
Trasa szlaku: CZERWIEŃSK - DRZONÓW - CZERWIEŃSK

Opis szlaku:                                  

Szlak rozpoczyna się przy budynku Urzędu Gminy w Czerwieńsku. Mija szkołę i skręca w prawo. Obok cmentarza wchodzi do lasu. Dochodzi do linii energetycznych i wzdłuż nich biegnie aż do mostu na Strużynie. Później prowadzi kilkaset metrów w górę rzeki i skręca w lewo. Stromym podejściem dochodzi do drogi szutrowej Sudoł - Płoty.

Przez chwilę wiedzie tą drogą i skręca w prawo. Mija mokradła i znów ostro wspina się do góry. Potem prowadzi nas przez lasy o różnym drzewostanie aż do drogi Zielona Góra - Krosno Odrz. Po jej przejściu wchodzimy w niskie lasy brzozowe. Idziemy nimi ok. kilometra. Po wejściu w bór sosnowy teren zaczyna opadać aż do samego Drzonowa. Mijamy kolejne brzeziny i dochodzimy do łącznika ze szlakiem „Do Muzeum Wojskowego". Stamtąd do kasztana, spod którego widać już Muzeum.

 

Dojazd/ Powrót: Do Czerwieńska dojazd komunikacją miejską.

Lokalizacja: 

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego województwa lubuskiego