Lubuskie szlaki na Wale Zielonogórskim - SZLAK DO MUZEUM WOJSKOWEGO

Nazwa szlaku: DO MUZEUM WOJSKOWEGO

Kolor szlaku: NIEBIESKI
Długość szlaku: 14 KM
Trasa szlaku: BUCHAŁÓW - DRZONÓW - BUCHAŁÓW

Opis szlaku:                                  

Szlak rozpoczyna się przy budynku Leśnictwa Buchałów. Za grupą starych drzew skręca w prawo i biegnie wzdłuż linii kolejowej Zielona Góra - Żary. Przecina ją i kieruje się ku północy przechodząc przez kompleksy leśne o charakterze górskim. Świerkowe ostoje przez które przepływa ciek wodny stanowią rzadko spotykany w tej części Polski widok.

Dalej, za liniami energetycznymi, wchodzimy w bór sosnowy. Teren jest tu płaski i łatwy do marszu. Dochodzimy do szerokiego gościńca, którym skręcamy w prawo. Idziemy nim około pięciuset metrów i skręcamy w lewo. Dochodzimy do drogi Drzonów - Buchałów. Przechodzimy przez nią i idziemy prosto aż do drogi Drzonów - Radomia. Kilkaset metrów po jej przekroczeniu skręcamy w lewo i droga poprowadzi nas do Drzonowa. Szlak kończy się przy kasztanie. Z tego miejsca widać już w głębi wsi Muzeum Wojskowe.

Dojazd/ Powrót: Do Buchałowa dojazd komunikacją PKS.

Lokalizacja: 

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego województwa lubuskiego