Lubuskie szlaki na Wale Zielonogórskim - SZLAK DO ŁĘGOWEGO LASU

Nazwa szlaku: DO ŁĘGOWEGO LASU

Kolor szlaku: CZARNY
Długość szlaku: 14 KM
Trasa szlaku: ZALEW NAD OCHLĄ - REZERWAT ZIMNA WODA - ZALEW NAD OCHLĄ

Opis szlaku:                                  

         Szlak rozpoczyna się na parkingu przy Zalewie nad Ochlą. Za drogą asfaltową Zielona Góra - Ochla skręcamy w prawo. Obchodzimy od południowej strony Dziką Ochlę i wędrujemy przy skraju osiedla Kwiatowego na Jędrzychowie.

         Przecinamy szlak dawnej kolei szprotawskiej i wędrujemy aż do rozlewiska potoku Pustelnik. Za nim skręcamy w prawo. Kilkadziesiąt metrów za skrzyżowaniem okazały dąb. Szeroką drogą na wielkim rozwidleniu skręcamy raz jeszcze w prawo.

         Szerokim gościńcem idziemy na południe. Na skrzyżowaniu opodal starego młyna skręcamy w lewo i wchodzimy w bór sosnowy. Leśną ścieżką dochodzimy do drogi asfaltowej Kiełpin - Drzonków. Za nią Rezerwat Zimna Woda i jego łęgowe lasy.

 

Dojazd/ Powrót: Do Zalewu nad Ochlą alejką prowadzącą z zajezdni autobusowej MZK.

Lokalizacja: 

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego województwa lubuskiego