LOTUR zaprasza do współpracy razem można lepiej

Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna LOTUR, zaprasza do współpracy lubuskie samorządy, branżę turystyczną, hotelarzy, stowarzyszenia , instytucje , którym bliska jest lubuska turystyka i jej rozwój. Jesteśmy stowarzyszeniem, którego działalność obejmuje całe województwo lubuskie nieprzerwanie już od 18 lat. Naszą siłą są nasi członkowie – samorządy i podmioty z branży turystycznej. Ściśle współpracujemy z Polską Organizacją Turystyczną oraz z innymi Regionalnymi Organizacjami Turystycznymi i w ramach Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych.

Nasza działalność, to przede wszystkim kreowanie i upowszechnianie wizerunku województwa jako regionu atrakcyjnego turystycznie w kraju i za granicą. Integrujemy środowisko samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz osób, instytucji i organizacji zainteresowanych rozwojem turystycznym województwa. Współpraca w ramach Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej LOTUR ma na celu zwiększanie liczby turystów odwiedzających województwo, wzrost wpływów z turystyki, poprawę infrastruktury turystycznej w województwie, prowadzenie i organizowanie szkoleń dla kadr związanych z turystyką i promocją. Stowarzyszenie jest odpowiedzialne za certyfikację i zarządzanie spójnym systemem informacji turystycznej. Organizujemy kampanie informacyjne i społeczne. Pomagamy w kreowaniu i promocji produktów turystycznych.

W kilku zdaniach trudno zawrzeć całe spektrum naszej aktywności, dlatego chętnie zaprezentujemy korzyści płynące z przystąpienia do Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej LOTUR podczas spotkania w dogodnym dla Państwa terminie.

Ostatnie dwa lata były szczególnie trudne dla turystyki. Wprowadzane w ramach walki z pandemią obostrzenia, ograniczenia, wyłączenia w największej mierze odbiły się na branży turystycznej. Doświadczenia innych regionów Polski pokazują, że silny rozwój turystyki jest tam, gdzie jest szeroka współpraca i koordynacja organizacji takich, jak nasza.

RAZEM MOŻNA LEPIEJ

Wstąpcie do naszej organizacji zapraszamy, proponujemy partnerską współpracę i sprawdzone narzędzia oraz wysokie standardy współdziałania dla osiągnięcia efektu synergii .

kontakt : turystyka@lotur.eu  lub  j.bloch@lotur.eu   lub   tel: +48 792 306 555

deklaracja członkowska  na https://www.lotur.eu/news/show/826

 

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego województwa lubuskiego