List Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej "LOTUR" do Ministra Edukacji Nauki

Szanowny Panie Ministrze,

W związku z realizowanym przez MEiN programem Poznaj Polskę, pragniemy wyrazić nasze zaniepokojenie marginalnym potraktowaniem województwa lubuskiego.
Z opublikowanego przez MEiN "Wykazu Punktów Edukacyjnych dla wszystkich klas" wynika, iż szkoły wnioskujące o dofinansowanie wycieczek, na naszym terenie będą mogły wybierać jedynie spośród 14 możliwych destynacji. To najwęższy katalog możliwości dla potencjalnych organizatorów wycieczek szkolnych spośród wszystkich województw. Przede wszystkim stoimy na stanowisku, że w lubuskim jest więcej wartościowych edukacyjnie miejsc, a wiele z nich, których brakuje na ww. wykazie jest znacznie bardziej atrakcyjnych.
Jako największa organizacja turystyczna w regionie, ściśle współpracująca z Polską Organizacją Turystyczną i Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych, nie możemy być obojętni wobec tak niesprawiedliwego potraktowania naszego województwa na tle wszystkich pozostałych. Co więcej, otrzymujemy wiele zapytań od dyrektorów placówek edukacyjnych dotyczących przedstawionych Punktów Edukacyjnych objętych programem Poznaj Polskę.
Zdajemy sobie sprawę z faktu, iż program Poznaj Polskę mógł zostać wdrożony przez MEiN w ramach przyspieszonych procedur, nie mniej jednak, jako Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna "LOTUR", nie możemy pozostać obojętni na fakt zepchnięcia naszego województwa na peryferia atrakcji edukacyjnych dostępnych dla polskich dzieci i młodzieży w ramach programu.
W związku z powyższym oczekujemy na informacje dotyczące metody wyboru Punktów Edukacyjnych do programu Poznaj Polskę oraz wyjaśnienia zaistniałych dysproporcji w liczbie wskazanych przez MEiN Punktów Edukacyjnych między poszczególnymi województwami. Przede wszystkim zaś prosimy o wytłumaczenie, dlaczego na liście Punktów Edukacyjnych znalazło się najmniej destynacji z naszego regionu.

Z wyrazami szacunku,

PREZES LOTUR

/-/ Jadwiga Błoch

 

 

 

Obecnie listę Punktów Edukacyjnych do programu Poznaj Polskę można znaleźć pod adresem;

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/poznaj-polske

 

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego województwa lubuskiego