Krosno Odrzańskie - Zamek Piastowski

•    Zamek Piastowski w Krośnie Odrzańskim - jego początki sięgają pierwszej połowy XIII w. kiedy to książę Henryk I Brodaty zbudował swoją rezydencję na terenie niezwiązanym z wcześniejszym osadnictwem. Przez wiele lat był jego główną siedzibą i miejscem do organizowania wypraw wojennych. To właśnie w Zamku Piastowskim książę umiera 19 marca 1238r. W 1241r., podczas walk z Tatarami zamek dał schronienie księżnej Jadwidze Śląskiej- żonie Henryka Brodatego- oraz mniszką z trzebnickiego klasztoru. W późniejszym czasie był wielokrotnie przebudowywany, zmieniał swój charakter z twierdzy na magazyn, koszary, Śląską Kasę Oszczędnościową oraz seminarium nauczycielskie. Został częściowo zniszczony podczas pożaru miasta w 1945r. Współczesne wnętrza krośnieńskiego zamku, dobrze zachowane elementy gotyckich portali i sklepień, duży zbiór eksponatów z czasów Crossen an der Oder, piwnica winiarska, lapidarium czy tez sala tortur, to tylko części z atrakcji , które może zobaczyć  turysta.
•    Most na Odrze - obecna stalowa wersja pochodzi z roku 1905 i ma 146 metrów długości. Jest jednym ze znaków rozpoznawczych Krosna Odrzańskiego.
•    Kościół pw. Św. Jadwigi Śląskiej- symbol miasta i podstawowy punkt orientacyjny dla turystów z racji swojego usytuowania w samym centrum dolnej części Krosna Odrzańskiego. Świątynia jest niezwykle atrakcyjną budowlą barokową z 1708 roku, która powstała na zrębie kościoła ufundowanego przez Jadwigę, żonę Henryka I Brodatego.
•    Mury obronne w Krośnie Odrzańskim - powstały na przełomie XIII/XIV wieku. Otaczały całe miasto. Obecnie możemy oglądać jedynie ich fragment przy dworcu PKS oraz część murów z basztą przy ul. Słonecznej. Wraz z zamkiem tworzyły system obronny miasta. Mur wzniesiono z kamienia i cegły o wątku wendyjskim
•    Kościół pw. Św. Andrzeja Apostoła – świątynia neogotycka, położona na wzgórzu andreańskim.  Został wzniesiony w obecnej formie w latach 1825-27 na podwalinach kościoła pogrzebowego. 
•    Dawna dzielnica willowa - posiadłości ciągnące się wzdłuż Odry, powstałe w latach 20-stych i 30-stych XX wieku na ul. Świerczewskiego i ul. Bolesława Chrobrego w Krośnie Odrzańskim.
•    Ławeczka Klabunda - Alfred Henschke (pseudonim Klabund) urodził się w Krośnie Odrzańskim 4 listopada 1890r. zmarł 14 sierpnia 1928r. w Davos. Był autorem „Ody do Krosna”. Obecnie pomnik upamiętniający jego osobę znajduję się na placu przy ul. Poznańskiej.
•    Port na rzece Odrze- oprócz ruchu rzecznego, port jest także miejscem imprez o tematyce artystycznej.  Znajduje się tu bulwar Jana Pawła II oraz duże drewniane rzeźby.
 

www.zamek.krosnoodrzanskie.pl.

Lokalizacja: