Konkatedra pw. św. Jadwigi w Zielonej Górze

Lokalizacja: 

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego województwa lubuskiego