Konferencja online. „Dobre praktyki w promocji i zarządzaniu markami terytorialnymi”

Zapraszamy do udziału w konferencji online „Dobre praktyki w promocji i zarządzaniu markami terytorialnymi”. Organizatorem jest Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna „LOTUR” w ramach ogólnopolskiego projektu koordynowanego przez Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych. Na  konferencji zaprezentujemy   wiedzę i doświadczenia najlepszych ekspertów w zakresie europejskich praktyk w dziedzinie budowy i rozwoju turystycznych marek terytorialnych z uwzględnieniem ich kontekstu i dynamiki relacji z rynkiem. Pozwoli to na zaprezentowanie najlepszych zagranicznych wzorców zarządzania nimi przy udziale wielu podmiotów oraz określanie ich wzajemnych ról w rozwoju turystyki w regionie.

zgloszenia pod tym linkiem

https://forms.gle/5YEfjdYvG4zg5pvXA

lub

formularz do pobrania - po wypełnieniu prosimy odesłać na adres: j.bloch@lotur.eu 

 

program konferencji online

 

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego województwa lubuskiego