Konferencja jeszcze raz dla chętnych

Kto z Państwa nie zdążył ,bądź nie miał okazji uczestniczyć w organizowanej przez Lubuską Regionalną Organizację Turystyczną "LOTUR" Konferencji Dobre praktyki w promocji i zarządzaniu markami terytorialnymi.

poniżej link można odtworzyć zapraszamy. Wszelkie opinie, pytania można kierować pod adresem turystyka@lotur.eu

https://youtu.be/19s5ZkQR-C8

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego województwa lubuskiego