Jadwiga BŁOCH ponownie Prezesem Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej "LOTUR"

26.08.2021 r. w SANTOKU odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo –Wyborcze Członków Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej ”LOTUR” podczas , którego po przedstawieniu raportu z działalności Zarządu LOTUR za lata 2018-2020 przez p.Jadwigę Błoch oraz sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej przez p. Joannę Majorczyk . Walne Zebranie zatwierdziło sprawozdania ustępującym władzom V kadencji udzielając jednocześnie absolutorium ustępującemu Zarządowi , po czym przystąpiono do wyboru nowych władz. Jadwiga BŁOCH ponownie została obdarzona dużym zaufaniem i została wybrana PREZESEM LOTUR na nową VI kadencję. Członkami Zarządu wybrano : Monika Kobel-wiceprezes: Karolina Gałązka-wiceprezes; Krzysztof Chmielnik- członek Zarządu; Marek Maciantowicz- Członek Zarządu. Komisja Rewizyjna w składzie Joanna Majorczyk; Paweł Czepułkowicz: Bruno Aleksander Kieć. Po zakończeniu obrad , omówieniu spraw różnych, gospodarze Santoka oprowadzili uczestników spotkania po atrakcjach Santoka. Dziękujemy za gościnę. Zapraszamy do współpracy :)

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego województwa lubuskiego