Telefony alarmowe

Europejski Numer Alarmowy     tel. 112

Policja                                        tel. 997

Straż pożarna                            tel. 998

Pogotowie ratunkowe                tel. 999

 

„Telefon Bezpieczeństwa" dla turystów

0 800 200 300 (bezpłatny - do obsługi połączeń z sieci stacjonarnych)

0 608 599 999 (płatny - obsługuje połączenia z sieci komórkowych).

 

„Telefon Bezpieczeństwa" będzie działał od 15 maja do 31 maja w godzinach od 10: 00 do 22:00. W tym okresie infolinia będzie obsługiwana przez operatorów w trzech językach: angielskim, niemieckim i rosyjskim. W okresie bezpośrednio poprzedzającym oraz w trakcie rozgrywek UEFA EURO 2012TM, tj. od 1 czerwca do 3 lipca, wprowadzone zostaną całodobowe dyżury operatorów „Telefonu Bezpieczeństwa", a zgłoszenia będą przyjmowane dodatkowo w językach hiszpańskim i włoskim. Po zakończeniu Mistrzostw zostanie przywrócony standardowy tryb funkcjonowania infolinii. Od 4 lipca do 30 września operatorzy dyżurować będą w godzinach od 10:00 do 22:00, udzielając informacji w językach angielskim, niemieckim i rosyjskim.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego województwa lubuskiego