Punkt Informacyjny Parku Mużakowskiego w Łęknicy

Pracownia Terenowa „Park Mużakowski" w Łęknicy
ul. Wybrzeżna 25
68-208 Łęknica
tel. +48 68 362 41 82,
pracownia.leknica@nid.pl
www.park-muzakowski.pl
 

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego województwa lubuskiego