Punkt Informacji Turystycznej w Krośnie Odrzańskim

Zamek Piastowski
ul. Szkolna 1
66-600 Krosno Odrzańskie
tel. +48 68 383 89 94
sekretariat@zamek.krosnoodrzanskie.pl
www.cak-zamek.pl

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego województwa lubuskiego