Punkt Informacji Turystycznej Stowarzyszenia Geopark Łuk Mużakowa

ul. Wybrzeżna 25a
68-208 Łęknica
tel. +48 68 362 41 42
geopark@wp.pl
Informacja sezonowa, czynna IV-X
 

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego województwa lubuskiego