Drezdenko

Polski

Drezdenko  niewielkie miasteczko  na pograniczu Pojezierza Wielkopolskiego i Pomorskiego. Otoczone lasami, wśród jezior, położone jest nad Notecią,  Obszar gminy Drezdenko  zajmuje centralną część Kotliny Gorzowskiej rozciągając się w poprzek Pradoliny. Miasto położone jest przy linii kolejowej łączącej Krzyż z Kostrzynem n/Odrą, co umożliwia bezpośrednie połączenie z Berlinem. Bliskość węzła kolejowego w Krzyżu daje możliwość uzyskania połączeń nieomal ze wszystkimi miejscowościami w kraju. Gmina obfituje w wiele zabytków i atrakcji turystycznych.

W gminie Drezdenko występują trzy, równoleżnikowo usytuowane pasy krajobrazu przyrodniczego. Na północy zwarty obszar lasów Puszczy Drawskiej. W części środkowej Noteć w otoczeniu łąk i pól. Na południu znowu las, choć nieco różniący się od północnego sąsiada. To Puszcza Notecka. 

W każdej z części rzeka, rzeczki, jeziora, jeziorka i stawy. Pośród tego krajobrazu bogactwo życia we wszelkich aspektach. Dużo zwierząt – w tym gatunki chronione, ogrom ptactwa i wielka rozmaitość roślin. W tych zaś „okolicznościach przyrody” wsie a w nich ludzie, przyjaźni i życzliwi. To właśnie ludzie, przez stulecia tworzyli tutejszy krajobraz kulturowy, który w połączeniu z przyrodniczym tworzy malowniczą mieszankę. Ta zaś stanowi o atrakcyjności ziemi zwanej drezdenecką. 
Jest tu mnóstwo miejsc, które trzeba samemu odkryć, co też może wielu osobom sprawić przyjemność. Można tutaj wędrować przez wiele godzin po lasach i łąkach, i nie spotkać nikogo; co w dzisiejszych czasach jest już rzadkością. Bardzo prawdopodobne jest, że prędzej czy później dotrze się nad brzeg jakiejś wody, gdzie będzie można pływać w niej, pływać po niej i oczywiście łowić w niej ryby.
Zmęczeni oglądaniem przyrody i łowieniem ryb, dociekliwi mogą przyjrzeć się krajobrazowi kulturowemu. Po pierwsze wejść w interpersonalny kontakt z mieszkańcami. Po drugie poszukać śladów po dawnych mieszkańcach. Bo jesteśmy na terenach, których przynależność państwowa zmieniła się po 1945 roku. W kilku miejscach gminy znaleźć można pozostałości obiektów o charakterze militarnym, które tworzyły dawniej umocnienia Pozycji Pomorskiej, a w bliskim sąsiedztwie Drezdenka fragmenty wysadzonego jazu na Noteci. Zbierając grzyby można w lasach natknąć się na fragmenty schronów bojowych, pozostałości rowów przeciwpancernych i okopów. Ich szczątki i ślady można znaleźć zarówno w północnej jak i w południowej części gminy.
W lasach na południu czeka na grzybiarzy najnowocześniejszy element drezdeneckiego krajobrazu kulturowego a raczej industrialnego – kopalnia ropy naftowej i gazu, usytuowana na pograniczu sołectw Grotów i Lubiatów. 
Historia miasta w skrócie:

Pierwsza wzmianka źródłowa dotycząca Drezdenka pochodzi z 1233 roku. 
W wieku XIII lub XIV Drezdenko przyjęło najprawdopodobniej prawo magdeburskie i stało się ośrodkiem miejskim w pełnym znaczeniu tego słowa.
Już w 1605 roku Drezdenko uzyskało nową funkcję – stało się twierdzą.
Po ukończeniu w 1774 budowy Kanału Bydgoskiego Noteć stała się elementem międzynarodowego systemu żeglugi. W XVIII wieku przez Drezdenko rocznie przepływało około dwóch tysięcy barek i czółen.
Śladem sukcesów finansowych będących udziałem XIX wiecznych mieszkańców miasta jest szereg eleganckich secesyjnych budynków stanowiących dziś o wyjątkowych walorach architektonicznych Drezdenka.
W wyniku zmiany granic po II Wojnie Światowej Drezdenko znów znalazło się w obrębie państwa polskiego.

 
Park Kultur Świata (Park of World Culture)
Park jest w miejscu dawnego ogrodu jordanowskiego ogrodu jordanowskiego. W parku rozciągającym się nad Starą Notecią  Starą Notecią znajdują się miniatury sławnych budowli z całego świata: wieży Eifla  wieży Eiffla, świątyni Tadź Mahaj , Sfinksa z Gizy , amerykańskiej Statui Wolności , świątyni Kukulkana w kompleksie Chitzen Itza oraz budynku opery w Sydney . Formy z wapienia  stworzył rogoziński  rzeźbiarz Michał Niedźwiedź. Każdy obiekt posiada stosowne tablice informacyjne. Przy parku funkcjonuje też rozległy plac zabaw dla dzieci oraz ścianka wspinaczkowa. Urządzono również fontannę.

Zespół Pałacowo - Parkowy
Zespół Pałacowo - Parkowy znajduje się przy placu Wolności. Budowla z barokowym pałacem z 1766 roku, obecnie siedziba Gimnazjum nr 1 w Drezdenku. Cały kompleks budynków Gimnazjum nr 1 położony jest w obrębie Twierdzy wybudowanej przez Brandenburczyków na przełomie XVI i XVII w. Pozostały po niem m.in. części fosy, resztki bastionów, fundamenty kościoła garnizonowego, koszar i zbrojowni.
 
Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej im. Franciszka Grasia
 W pierwszych latach XVII wieku, na wschód od miasta, wybudowano potężną twierdzę. Jej fundatorem był elektor brandenburski Joachim Fryderyk. Twierdzę pobudowano wg projektu holenderskiego inżyniera Mikołaja de Kampa. Było to założenie typu nizinnego, o gwieździstym obrysie, ziemnych obwałowaniach i bastionach w narożach. Twierdza pełniła swoje funkcje do połowy XVIII wieku.
Spichlerz jest jednym z najstarszych, a najprawdopodobniej (przyziemie) najstarszym, zachowanym budynkiem w Drezdenku. Jest obiektem wpisanym do Rejestru Zabytków i podlega ścisłej ochronie.
 

Kontakt:

Urząd Miejski w Drezdenku

Park Kultur Świata
ul. Kopernika 5
66-530 Drezdenko

Tel: +48 95 762 29 58

www.drezdenko.pl

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego województwa lubuskiego