CZAS NA LUBUSKIE-Pogórniczy i kulturowy krajobraz Światowego Geoparku UNESCO Łuk Mużakowa

Polski

Często można spotkać się ze stwierdzeniem, że województwo lubuskie, ze względu na ukształtowanie terenu i pokrycie leśne, nie ma dobrych warunków do eksponowania walorów krajobrazowych. Czy tak jest w rzeczywistości, możemy się przekonać odwiedzając geopark UNESCO Łuk Mużakowa.

Geopark ten obejmuje morenę glacitektoniczną ukształtowaną w formie podkowy odzwierciedlającą zarys jęzora lodowcowego. Jej ramiona odległe są od siebie o około 20 km i rozciągają się na terenie Polski i Niemiec. W części środkowej morena Łuku Mużakowa przecięta jest doliną rzeki Nysy Łużyckiej, która wcina się w nią na głębokość około 40 m. To właśnie specyficzna budowa geologiczna obszaru, jego geomorfologia oraz późniejsze umiejętne wykorzystanie zasobów przyrodniczych zadecydowały o powstaniu tutaj miejsc o unikalnych krajobrazach. Należą do nich obszary dawnego górnictwa węgli brunatnych oraz parki i ogrody wkomponowane w naturalne otoczenie. Ich walory krajobrazowe należy uznać za wyjątkowe, nie ustępujące regionom uznawanym za krajobrazowe atrakcje turystyczne. Wystarczy odwiedzić Światowy Geopark UNESCO Łuk Mużakowa.

 

Krajobraz pogórniczy

W epoce lodowcowej zalegające w głębi struktur morenowych pokłady węgli brunatnych i iłów ceramicznych zostały wyciśnięte ku górze z głębokości ponad 150 m, co dało podstawę do rozwoju górnictwa. Węgle brunatne, iły ceramiczne oraz piaski szklarskie występujące w granicach moreny spiętrzonej były wydobywane przez ponad 120 lat, począwszy od połowy XIX wieku, do końca lat 70-tych XX wieku.

Pozostałością epoki przemysłowej są sztuczne obniżenia terenu, najlepiej widoczne w rejonie Tuplic, Trzebiela i Łęknicy. Są one suche lub zawodnione i często towarzyszą im hałdy skał nadkładowych. Ułożenie obniżeń terenu nawiązuje do przebiegu wąskich pokładów górniczych. Dlatego liczne jeziora antropogeniczne wypełniające zagłębienia są najczęściej wydłużone i położne równolegle w niedalekich odległościach. Pomiędzy nimi miejscami znajdują się ruiny budowli górniczych, takich jak obudowy szybów czy ślady kolejek transportowych. Wszystkie te obiekty składają się na krajobraz poprzemysłowy, kojarzony najczęściej z degradacją naturalnych elementów przyrodniczych.

więcej na geopark.muzakowski.pl

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego województwa lubuskiego