Certyfikat Dobrych Praktyk

Podmioty należące już do bazy POLSKI BON TURYSTYCZNY mają szansę na zgłoszenie się co projektu CERTYFIKACJI.

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdziecie Państwo na stronie: certyfikat.pot.gov.pl

Przedsiębiorcy znajdą tam:

formularz zgłoszeniowy

korzyści z przystąpienia do projektu

zbiór dobrych praktyk

Projekt został podzielony na dwa działania.

I etap działania – zgłoszenia do 31.05.2021! Przedsiębiorcy proszeni są o samodzielne potwierdzenie stosowania dobrych praktyk zgrupowanych w kilku kategoriach. Wśród nich znajdują się m.in. udogodnienia dla dzieci, współpraca pomiędzy podmiotami turystycznymi i pakiety usług, aktualizacja danych w bazie POT, sposób informacji i promocji bonu oraz przestrzeganie norm bezpiecznego wypoczynku, w tym zasad higieny, takich jak umieszczenie na terenie obiektu dozowników z płynem do dezynfekcji rąk czy masek ochronnych dostępnych dla gości, dezynfekcja pomieszczeń i sprzętu udostępnianego gościom, zapewnienie bezpiecznej odległości pomiędzy pracownikami i gośćmi czy posiadanie i przestrzeganie procedur postępowania w przypadku podejrzenia u osoby przebywającej w obiekcie zakażenia koronawirusem. W katalogu kryteriów dużo miejsca zajęły kwestie udogodnień dla rodzin z dziećmi, takich jak menu dziecięce, wyposażenie restauracji w foteliki do karmienia, dostępność dodatkowego wyposażenia jak np. łóżeczka i przewijaki dla niemowląt, zabezpieczenia w pokojach czy atrakcje dla dzieci na świeżym powietrzu - ogród, plac lub kącik zabaw, boisko, obecność animatorów czasu wolnego. Odrębną kategorię stanowi możliwość przyjmowania i zapewnienie udogodnień dla gości z niepełnosprawnościami. Miejsca wyróżnione certyfikatem można już dziś znaleźć na mapie dostępnej na stronie internetowej Polskiego Bonu Turystycznego bonturystyczny.gov.pl oraz stronie projektu certyfikat.pot.gov.pl.

Turyści będą mogli rozpoznać je także po specjalnych oznaczeniach umieszczonych bezpośrednio w obiektach, na ich stronach internetowych i w mediach społecznościowych oraz Katalogu Dobrych Praktyk i certyfikowanych obiektów, który zostanie wydany przez Polską Organizację Turystyczną po zakończeniu projektu. Promocja bezpiecznych podróży nie kończy się jednak wraz z zakończeniem projektu – zestaw wypracowanych narzędzi, praktyk i standardów bezpiecznego wypoczynku będzie służyć jako wzór do stworzenia wspólnych zasad dla całej branży i poszerzania bazy bezpiecznych obiektów w całej Polsce.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego województwa lubuskiego