Już 24.08 od 19:00 na plaży Goszcza w Lubrzy odbędzie się dyskoteka na pożegnanie lata.